سالن بهاران

آدرس : بلوار آذربایجان ، به سمت میدان ستارخان

 

روزهای فعالیت : روزهای فرد

 

ساعات فعالیت : ساعت 12 الی 13:30

 

مربی : سرکار خانم سیفی

 

گالری تصاویر