سالن ستارخان

آدرس  : بلوار آذربایجان به سمت میدان ستارخان

 

روزهای فعالیت : روزهای فرد

 

ساعات فعالیت :  ساعت 18 الی 20:30


مربیان : آقایان حسن محمدیان و رضا زادمحمد

 

گالری تصاویر