آیین افتتاحیه اولین خانه هاکی آموزش پرورش در کشور

اولین خانه هاکی کشور با همکاری آموزش و پرورش و هیئت هاکی استان آذربایجان شرقی در آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز سالن امام علی (ع) ، 
با حضور آقای دکتر سهرابی رئیس هیات هاکی استان آذربایجان شرقی،
خانم دکتر عاشری رئیس هیات دانش آموزی، 
آقای بهرامی مشاور عالی ورزش مدیر کل، 
آقای پاشای رئیس تربیت بدنی تبریز آموزش پرورش ، 
خانم دکتر محمدزاده معاونت ورزشی دانش آموزی،
آقای فرنوکیا مسئول انجمن هاکی آقایان،
آقای امیدی مسئول انجمن هاکی بانوان،
آقای شاهی رئیس هیات اسکو، 
آقای انتخابی مسئول کمیته داوران
آقای جبارزاده دبیر هیئت هاکی استان در روزپنجشنبه ۲۱ ام بهمن ماه ۱۴۰۰ افتتاح گردید.