جلسه رئيس ،نايب رئيس،دبير هيئت هاكي استان با معاونت تربيت بدنيً وسلامت اداره اموزش پرورش در راستاي تفاهم نامه ايجاد انجمن ورزشي وتوسعه هاكي

جلسه رئيس ،نايب رئيس،دبير هيئت هاكي استان با معاونت تربيت بدنيً وسلامت اداره اموزش پرورش در راستاي تفاهم نامه ايجاد انجمن ورزشي وتوسعه هاكي

برگزاری کلاس مربیگری و داوری
تاسیس کانون هاکی
اختصاص سالن ورزشی برای هاکی
برگزاری سه مرحله استعداد یابی در نواحی ۵ گانه
فعال نمودن شهرستان ها