فوت مادر گرامی آقای فیروز شاهی مربی ارزشمند هاکی

انا لله وانا اليه راجعون جناب آقای فیروز شاهی مربی ارزشمند هاکی تلخ تر از فقدان مادر نیست همان بزرگی که حیات و تولدمان از وجود اوست مصیبت دردناکی که من باب مرگ مادر گرامی تان حاصل شد ما را نیز داغدار نمود ضمن عرض تسلیت از درگاه خداوند برای شما و بازماندگان صبر و برای آن مرحومه آمرزش طلب می نمائیم سهرابی _ رئیس هیأت هاکی استان آذربایجانشرقی