گروه آموزش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با همکاری پایگاه ورزش قهرمانی برگزار می کند