پیوستن ستاره 22 سالهتیم ملی کشور به تیم هررن روت

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ستاره 22 ساله تیم ملی کشور هاکی کشورمان با عقد قراردادی 2 ساله به تیم هررن روت پیوست.

بازیکن جوان و آینده دار تیم ملی کشورمان پس از مذاکره با سران باشگاه هررن افتخار حضور در این تیم سرشناس را بدست آوذد

وی در این مورد گفت وقتی پا در عرصه ورژش حرفه ای گذاشتم آرزوم بود که روزی در کنار بهترین های جهان بازی کنم.

خداروشکر میکنم واسه این اتفاق مهم ورزشیم و این موفقیت رو تقدیم میکنم به خانواده ام که تحت هر شرایطی کنارم بودند.

شاهرخی برای ثبت و نهایی کردن قرارداد. طی روز های آینده به آلمان سفر خواهد کرد.