سالن ورزشی چند منظوره مشروطه

( تمرینات بانوان ـ بزرگسالان )